Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Mục đích, phạm vi sử dụng thông tin

+ Để veci.vn liên hệ xác nhận thông tin khi quý khách đặt hàng hay đăng ký sử dụng dịch vụ;

+ Gửi các bài viết về xu hướng đồng hồ cho khách hàng;

+ Gửi thông báo về các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng;

+ Liên lạc, trao đổi thông tin với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

+ Trao đổi thông tin (song phương) với khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

+ Thông tin cá nhân của khách hàng được veci.vn cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.